Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • GeMM: Es corregeix un petit error en la pestanya de distribució i en la de restriccions. Quan es valida el contingut d'aquestes pestanyes, si el contingut és totalment buit, es pregunta a l'usuari si es vol esborrar l'element. En cas afirmatiu s'esborra de l'estructura i es retorna que s'ha esborrat, cosa que feia que es considerés que el contingut de la pestanya era erroni i el programa es queixés, no es canviés de pestanya i aquesta quedava en un estat estrany.