Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • GeMM: Es corregeix un error de protecció que feia que en afegir el primer dels processos de qualitat és produís una accés a memòria invàlid.