Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'evita un error d'anàlisi d'extensions quan es digitalitzava o s'editaven atributs des de línia de comanda amb /digitalitzar o /EditarAtributs.