Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'evita que durant l'arrossegament (pan) les coordenades que apareixen a la barra d'estat siguin incorrectes.