Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: Es gestiona correctament la digitalització/edició sobre fitxers vectorials prèviament certificats: es permet avortar o continuar, tot eliminant la certificació en aquest cas.