Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • CorrGeom: S'ha corregit un error en la cadena de transformacions afins amb més d'un escalat.