Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • CorrGeom i MM32: En aplicar combinacions de transformacions simples en ràsters, s'ha corregit un comportament asimètric en el costat de píxel del fitxer de sortida que es produïa si s'aplicava més d'un escalat.