Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • GeMM: El Gestor de Metadades del MiraMon permet tenir una col·lecció (tesaurus) de textos suggerits, habitualment usats, per a múltiples camps de les metadades, de forma que omplir les metadades d'una capa és menys costós en els casos en què el programa suggereix entrades típiques per a determinats camps. En el cas dels textos suggerits per al nom dels organismes relacionats amb la capa o les metadades apareixen dues possibilitats per cadascun dels organismes del llistat: seleccionar només el nom de l'organisme o bé tota la informació de què es disposa en el tesaurus de textos suggerits per l'organisme en concret. Per tal distingir entre un i l'altre, en el segon cas s'afegeix el text "(Més la informació relacionada)" al final del nom de l'organisme. Tanmateix, quan el nom de l'organisme és molt llarg, no és visualitzava aquest text final de "(Més la informació relacionada)", de forma que l'usuari veia dues vegades el mateix nom i no podia distingir entre les dues opcions. Per evitar aquest problema s'ha afegit "(+)" davant del nom de l'organisme de la segona opció (organisme + informació relacionada).