Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'optimitza la velocitat d'accés a servidors WMS que presenten una filigrana ("mosca") gràcies a compactar la petició malgrat que igualment s'evita la repetició de la filigrana diversos cops a les impressions i a la pantalla.