Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: Es dóna suport a servidors externs (via Internet) que segueixin el nou protocol OGC-WMTS.