Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que si un mapa conté la posició de la llegenda fora de la pantalla de l'usuari que obre el mapa, es mostri un missatge oferint de moure-la a un lloc visible.