Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-10-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MiraMon: S'ha fet que certes comprovacions de directoris responguin afirmativament quan la cadena proposada conté una contrabarra final.