Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-09-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MiraMon: Es finalitza una repassada i recompilació general de totes les aplicacions de suport al MiraMon (MSA), cosa que fa que el comportament de lectura del MiraMon.par corporatiu sigui perfectament coherent.