Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-09-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'evita mostrar un missatge "Max. Zoom!" en obrir un MMZ que contingui una capa de punts (no un mapa) amb un únic punt.