Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-09-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'actualitza el document de capacitats del servei OrtoXpress de l'ICC de la col·lecció de serveis WMS del MiraMon.