Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-09-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MiraMon: S'evita escriure peticions WMS amb més de 15 xifres significatives al paràmetre BBOX, cosa que sembla causar que alguns servidors de geoserveis de vegades quedin penjats en algunes peticions.