Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-09-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: Es corregeix un error en el commutat automàtic del mode de gestió de memòria quan s'obria un ràster RLE tan enorme que no cabia en la memòria RAM (incloent swap) de l'ordinador; ara es commuta correctament, i sempre que és possible (no en JPEG, per exemple), a un mode de lectura a partir del fitxer original.