Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-09-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MiraMon: Es corregeix un error en l'algorisme d'eliminació dels fitxers temporals que podia causar bucles infinits en certes operacions, com per exemple, algunes preparacions WMS per a la impressió.