Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-09-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: Es canvia la grandària màxima de tessel·la WMS demanada als servidors a 640x480 com a compromís entre demanar més peces més petites (que impliquen múltiples peticions, cosa que enlenteix) i peces molt grans (que impliquen demanar molta més informació de l'estrictament necessària, i que només s'aprofita en cas que l'usuari faci moviments laterals o redibuixats parcials de la zona on és).