Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-09-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: Es canvia la barra de botons principal, tot incorporant icones d'estètica més suau, d'acord amb les versions modernes del Windows.