Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-09-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: Es corregeix un error de memòria que en determinades ocasiones produïa que el GeMM es tanqués en intentar modificar un organisme.