Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-09-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • GPXMM: S'ha corregit un error que es produïa en obrir un fitxer GPX sense recorreguts (tracks) directament al MiraMon, operació que crea un fitxer MMM temporal que propiciava una queixa incorrecta de "no puc obrir el fitxer de metadades d'unn fitxer ARC" (que no ha d'existir). També s'ha corregit problemes a l'exportació a GPX amb caràcters especials a la base de dades.