Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-09-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: Es resol un cas en què es presentaven repeticions innecessàries en la cerca de topònims.