Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-08-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: En l'obertura de punts en taula a partir d'un REL que apunta a una taula accedida via ODBC es fa que s'hereti la simbolització indicada en el REL cap a la nova capa de punts que es crearà.