Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-08-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: Se soluciona una omissió en la lectura directa de fitxers DXF consistent en el fet que les entitats de tipus el·lipse, punt i "poliface mesh" s'ignoraven. Aquest error no es produïa si el fitxer s'importava en comptes de llegir-lo directament.