Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-08-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que, com a les versions anteriors a la 7, la simbolització de polígons adopti per defecte una simbolització sense pintar els interiors dels polígons; aquesta asimetria es feia especialment evident en digitalitzar un nou fitxer de polígons amb atributs numčrics tractats com a tals, de manera que el primer objecte quedava pintat de negre. Aquest canvi s'havia produďt involuntŕriament.