Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-08-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • GeMM: Es corregeix un error que feia que en alguns casos el programa no llegís completament el contingut de la pestanya "Restriccions", amb la qual cosa s'acabava perdent.