Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-08-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: La decisió de buscar les col·leccions WMS en el directori temporal en única instància en comptes d'en el directori del programa, treball o temporal (per aquest ordre) que s'aplicava en la v. 6 ha estat desfeta (s'ha tornat al criteri de la v. 6) per tal com resultava molest a aquells usuaris que diàriament esborren el directori temporal de forma automàtica. Amb això, però, es perd la unitat respecte del directori on es desen altres preferències com la darrera col·lecció usada de mapes preferits. En un futur s'adoptarà una decisió sobre com fer compatibles les dues estratègies, probablement a través d'explotar les característiques del MiraMon.par.