Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-08-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • LinArc: Se soluciona un problema relacionat amb l'ús de fitxers amb noms que contenien accents.