Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-08-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • Retalla: S'evita un fals avís d'error produït en algunes situacions per la comparació dels sistemes de referència del fitxer d'entrada i del de sortida.