Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-07-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: Es corregeix un error en la crida al MiraDades des del menú "Informació" que havia estat introduït recentment.