Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-07-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • MM32: Es corregeix un error d'impressió en el WMS que s'havia introduït en les darreres setmanes.