Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-07-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • CorrGeom: Si es fa una correcció afí, el sistema de referència passa a ser el del MiraMon.par.