Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-07-2010
Versió: 7.0b
Descripció:
  • CorrGeom: S'afegeix un paràmetre optatiu per a ràsters que permet retallar la part del ràster que conté NODATA (reduir l'envolupant a la zona mínima necessària). En el cas multibanda, es revisa en cadascuna de les bandes i es retalla la zona intersecció de totes les bandes.