Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-07-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • GeMM: Es corregeix un error que feia que el programa es tanqués en alguns casos quan hi havia enllaços a taules mitjançant l'ODBC.