Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-07-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en desar mapes (MMM), el nombre de xifres significatives de les coordenades envolupants de les seccions [VISTA] i [VISTA_GENERAL] ja no estigui regit per 6 xifres posteriors al separador decimal, sinó per un total de 15 xifres significatives per a cada coordenada. Aquest canvi de criteri no afectarà els MMM que fan referència a conjunts d'informació en projeccions en unitats m (com UTM, cònica conforme de Lambert, Gauss-Krüger, etc), però permet especialment evitar petites imprecisions en la recuperació dels valors en els MMM que fan referència a conjunts d'informació en projeccions en unitats grau (típic de moltes bases mundials). A banda de petits moviments en les envolupants indicades en aquestes seccions, l'insuficient nombre de xifres significatives podia arribar a fer que el mapa s'obrís en un nivell de zoom diferent al que s'havia desat al mapa (com a molt 1 nivell, però).