Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-07-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: La lectura del MiraMon.par corporatiu dóna un avís si no troba el fitxer per al grup o usuari que ha obert la sessió i que està especificat en el fitxer que indica la clau "cfg_corporatiu" del MiraMon.par. Això permet els administradors tenir un control més fàcil de la coherència de la configuració del MiraMon.par.