Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-07-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'incorporen dues noves aplicacions als menús del MiraMon: "Anàlisi de Components Principals" al menú "Eines | Processament d'imatges", i "Càlcul de signatures i estadístiques espectrals" al menú "Eines | Classificació d'imatges". Totes dues consitueixen importants eines per al tractament estadístic multivariant, i molt especialment en el camp de la Teledetecció.