Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que en la informació donada a través de globus flotants, quan el contingut d'un camp ocupava tota l'amplada del propi camp, de vegades la cadena de text quedava mal finalitzada i després del contingut es veien caràcters estranys.