Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que en les simbolitzacions secundàries no es podia activar el desplegable per triar el camp que indica la simbolització. Aquest error es va introduir en l'adaptació del codi a la versió PDA del MiraMon, però no ha estat mai distribuït excepte en versions beta de la v7.
  • MM32: S'evita que es puguin digitalitzar els arcs d'una capa de polígons actualment carregada, a l'espera de finalitzar el desenvolupament que permet mantenir sincronitzades ambdues capes d'informació.