Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'evita que es vegi la barra de zoom fins que es carreguen capes.