Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: Es controla correctament a la barra de zoom la petició de fixar una escala exacta.
  • MM32: S'evita que en els zooms des de la rodeta del ratolí o des de les tecles + o - del teclat, si el cursor és en un punt fora de l'envolupant del mapa, el nou zoom mantingui el ratolí en un lloc sense mapa i, per tant, la nova vista pugui quedar indesitjadament desplaçada (parcialment o totalment fora de la pantalla).
  • MM32: Es protegeix la situació en què, degut a demanar un zoom extraordinàriament proper (més enllà dels 30 nivells actuals per defecte de la v. 7) i haver iniciat un segon cicle de zooms, els zooms extrems en aquesta nova situació resultin en situacions numèriques fora del rang dels càlculs en doble precisió.
  • MM32: Es resol el fet que quan la caixa de la barra de zoom tenia el focus però no el tenia el propi recurs del nivell del zoom no es feia cas de la rodeta del ratolí.