Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'evita fer peticions WMS amb grandàries de píxel molt petites, típiques de quan es fa un zoom per a edició vectorial, però que fan que alguns servidors WMS responguin errors. Aquest criteri es podria parametritzar si algun usuari prefereix no fer-ho, o només per a certs servidors que fallin. La petició WMS, en aquests casos extrems, no es pinta.
  • MM32: S'evita fer ampliacions de píxels en ràsters IMG que impliquin una ampliació superior a 5 milions de cops el píxel, amb la qual cosa s'aconsegueix més velocitat en zooms de fortíssima ampliació en pantalla o fins i tot situacions de demanda crítica de memòria. El píxel, en aquests casos extrems, no es pinta.