Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que la barra de zoom no sigui activa quan no hi ha capes.