Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que, en mode Vista General, quan es demana un "Zoom +" o un "Zoom -" a través del teclat o bé amb la roda del ratolí, en la nova vista el punter del ratolí quedi el mateix punt del mapa on era. En canvi, si l'increment o decrement de zoom es fa movent manualment el botó lliscador de la barra de zoom, via menú o prement un dels botons de "Lupa +" o "Lupa -" de la barra de botons, la nova vista es faci des del centre de l'escena. Recordeu que en mode ràster tots els zooms es fan des del píxel superior esquerre de la pantalla per tenir màxim control de la seva posició.