Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: En el cas de la gestió de zoom en mode Ràster, la barra de zoom mostra els nivells x1,x2, etc.