Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un antic problema que causava que ràsters de poques columnes i/o files, en fer zooms de reducció de vegades presentessin comportaments estranys quan estaven en zooms de reducció i es demanaven certes reduccions o ampliacions.
  • MM32: S'abandona el criteri que en fer Zoom + o Zoom - se saltin dos nivells en els casos del zoom ràster en què els increments de zoom eren més graduals. Ara, doncs, cada increment o decrement fa moure un sol pas el nivell de zoom.
  • MM32: En el cas de la gestió de zoom en mode Ràster, els zooms + i - ja no es fan respecte al centre de la pantalla sinó respecte al píxel de l'angle superior esquerre, si és possible (és a dir, excepte quan les dimensions del ràster respecte al nou nivell de zoom ho permetin: no calgui un recentrat). Això permet, en el mode Ràster, observar un cert píxel amb total precisió a diferents nivells de zoom, simplement ubicant-lo en l'angle superior esquerre de l'àrea client. Els zooms a selecció, en canvi, continuen ubicant la selecció al centre de la pantalla.