Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-05-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: En la cerca per topònims, si el nombre de topònims trobat és molt gran (per exemple si s'ha escrit "can" a Catalunya), la llista només mostra un subconjunt de les ocurrències (actualment un centenar però es podria configurar al MiraMon.par si convé) i a la darrera ocurrència s'escriu que el resultat no és complet.
  • MM32: S'evita que en tancar un mapa que contenia un ràster, quedi el menú "Informació de ràsters oberts" accessible.
  • MM32: S'ha actualitzat el document de capacitats del servidor "World" de la col·lecció del MiraMon. Donat que la versió 7 porta entre les col·leccions preferides, una de mundial que utilitza alguna d'aquestes capes (BlueMarble), és important actualitzar la col·lecció de servidors.