Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-05-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que les caixes flotants (no modals), com la de la llegenda, consulta interactiva, etc tinguin una barra de títol menys alta.
  • MM32: Si ho hi ha col·leccions en el directori especificat al MiraMon.par (clau CollecDir=), apareix, en el seu lloc, una caixa d'exploració HTML amb l'adreça web on hi ha les col·leccions per a ser descarregades.
  • MM32: Es repassa el comportament d'escales WMS en desar mapes, recuperar catàlegs, etc, per evitar algun comportament estrany que es produïa. Es recorda la conveniència d'actualitzar periòdicament les col·leccions a través del botó "Actualitzar col·lecció de servidors" de la caixa "Fitxer | Obrir recursos d'Internet | Navegar sobre servidors WMS".
  • MM32: Se soluciona alguns problemes del zoom a topònim en les col·leccions d'àmbit mundial.
  • MM32: S'incorpora, al menú Zoom, l'opció "Zoom a topònim", que permet anar a una ubicació de les ofertes per un dels diccionaris de topònims de què disposi l'usuari. Recordeu que, si més no de moment, els diccionaris van lligats a col·leccions de mapes preferits. A part dels diccionaris propis de l'usuari, el MiraMon distribueix alguns diccionaris vinculats a les seves col·leccions típiques de mapes preferits; aquests llistats de topònims solen ser adequats per a la majoria d'usos ja que contenen diverses desenes de milers d'entrades cadascun.