Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-05-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'incorpora a la barra de botons el nou botó de "Obrir preferits...", i es fa que l'actual d'"Obrir mapa..." passi al genèric "Obrir...".